Informace k průběhu distanční výuky v době uzavření školy od 14. 10. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

od středy 14. října 2020 dojde na území České republiky k dalšímu zpřísnění protiepidemických opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19.

Zcela uzavřeny budou základní školy, školní družiny a školní kluby.

Dále platí opatření, že od 26. 10. 2020 do 27. 10. 2020 se nadto zakazuje osobní přítomnost žáků všech ZŠ na vzdělávání. V těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání.

V průběhu uzavření školy s Vámi učitelé budou komunikovat elektronicky.

V příloze jsou zveřejněna Pravidla pro distanční vzdělávání pro školní rok 2020_2021.

Doporučení pro žáky a rodiče

  • Žáci by se učivu měli věnovat v obdobné intenzitě jako při denní docházce do školy.
  • Příliš neměňte zaběhnutý denní režim.
  • Dopoledne by se žáci měli plně věnovat výuce a vzdělávání. Učení by neměli omezovat jen na učivo zadané školou.
  • U žáků prvního stupně je důležitá podpora a spolupráce ze strany rodičů.

Věříme, že vzájemná spolupráce bude fungovat k oboustranné spokojenosti. Prosíme, sledujte své e-mailové schránky, kam Vám budou třídní učitelé posílat informace.

V případě potřeby se obracejte na své vyučující, rádi vám pomohou.
E-mailové adresy zaměstnanců.

Školní jídelna
Všem žákům byly obědy po dobu distančního vzdělávání odhlášeny, ale provoz školní jídelny není přerušen.
Žáci mají možnost oběd si přihlásit online  www.strava.cz. Pouze oběd na středu 14. října 2020 lze přihlásit e-mailem jestedska@gastron.cz.

Výdej obědů bude v čase od 11 do 12 hodin, příchod hlavním vchodem.

V týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020 nebude povinné distanční vzdělávání, proto nemají žáci nárok na oběd za dotovanou cenu.

Sběr papíru
Plánovaný sběr papíru ve čtvrtek 15. října 2020 od 7.00 do 8.00 hodin proběhne bez zapisování doneseného množství. Kontejner bude přistaven ve středu po 16. hodině.

Provoz kanceláře školy
Provozní doba kanceláře školy od 7.30 – 15.00 hodin. Doporučujeme se předem domluvit telefonicky.

Ošetřovné
Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci
z důvodu ošetřování/péče o

  • dítě mladší 10 let,
  • nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,
  • osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,
  • děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Podpůrčí doba potrvá po celou dobu trvání mimořádného opatření (uzavřené školy či stacionáře, trvání karantény). Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu.

Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

Liberec 13. října 2020                                                                                                  Mgr. Lukáš Houda, ředitel školy

 

Komentáře nejsou povoleny, ale můžete zadat odkaz z Vašeho webu.

Komentáře nejsou povoleny.

Skip to content