Zveřejnění výsledků o přijetí žáků do školního klubu a školní družiny pro školní rok 2022/2023

INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍHO KLUBU VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Zveřejnění výsledků o přijetí žáků do školního klubu pro školní rok 2022/2023

Žáci podávají přihlášku nejpozději do 2. 9. 2022. Přihlášky je možné si vyzvednout ve dnech pondělí 22. srpna až středa 24. srpna a pondělí 29. srpna až čtvrtek 1. září 2022 (první den nového školního roku).
O přijetí žáků do školního klubu pro školní rok 2022/2023 bude rozhodnuto na základě stanovených kritérií nejpozději 7. 9. 2022.

V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují.

Termín losování stanovil ředitel školy na pondělí 5. září 2022 v 9.00 hodin. Losování bude veřejné.

 

Zveřejnění výsledků o přijetí žáků do školní družiny pro školní rok 2022/2023

O přijetí žáků do školní družiny pro školní rok 2022/2023 bylo rozhodnuto na základě stanovených kritérií.

2022_ŠD_1._2._TŘÍDY – přijetí pod čísly, zveřejnění výsledků
2022_ŠD_3.TŘÍDY – přijetí pod čísly, zveřejnění výsledků
Zápis z losování_scan_podpisy

INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Kritéria pro přijímání žáků do ŠD 2022-23_podpis

Vážení rodiče,

s ohledem na přípravu školního roku 2022/2023 budou všem žákům budoucích 1. tříd a žákům současných 1. a 2. tříd nejpozději do úterý 7. června 2022 rozdány nebo zaslány e-mailem⃰  přihlášky do školní družiny ve školním roce 2022/2023.

  budoucí 1. třídy e-mailem, současné 1. a 2. třídy předány ve škole

Žádáme Vás o vyplnění závazné přihlášky.  Přihlášku odevzdejte nejpozději do středy 15. 6. 2022. Po tomto termínu nebudou přihlášky přijímány.

Každá přihláška má přidělené registrační číslo, které najdete v pravém horním rohu.

Kritéria pro přijímání, postup přihlašování žáků a výsledky o přijetí do školní družiny (pod registračními čísly) budou zveřejněny na webových stránkách školy, na nástěnce školní družiny a ve vývěsce školy.

Přihláška musí být řádně vyplněna. V případě neúplného vyplnění NEBUDE přihláška akceptována.

Stanovená kapacita maximálního počtu dětí pro školní družinu je 180.

O přijetí žáků do školní družiny pro školní rok 2022/2023 bude rozhodnuto na základě stanovených kritérií nejpozději 30. 6. 2022.

Bližší informace o provozu školní družiny najdete na webových stránkách školy.   

S dotazy ke školní družině se obracejte na vedoucí vychovatelku paní Janu Kuhnovou.
j.kuhnova@zs-jestedska.cz

 

INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍHO KLUBU VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Kritéria pro přijímání žáků do ŠK 2022-23_podpis

Přihlášku do školního klubu ve školním roce 2022/2023 si bude možné vyzvednout ve dnech pondělí 22. srpna až středa 24. srpna a pondělí 29. srpna až čtvrtek 1. září 2022 (první den nového školního roku). Přihlášku odevzdejte nejpozději do 2. 9. 2022 panu vychovateli ŠK. Po tomto termínu nebudou přihlášky přijímány.

Každá přihláška má přidělené registrační číslo, které najdete v pravém horním rohu.

Stanovená kapacita maximálního počtu dětí pro školní klub je 33.

Kritéria pro přijímání, postup přihlašování žáků a výsledky o přijetí do školního klubu (pod registračními čísly) budou zveřejněny na webových stránkách školy, u pana vychovatele školního klubu a ve vývěsce školy.

Přihláška musí být řádně vyplněna. V případě neúplného vyplnění NEBUDE přihláška akceptována.

O přijetí žáků do školního klubu pro školní rok 2022/2023 bude rozhodnuto na základě stanovených kritérií nejpozději 7. 9. 2022. Ve dnech od 1. do 7. září 2022 (před zveřejněním výsledků) je v nutných případech na základě domluvy docházka do ŠK možná.

Bližší informace o provozu školního klubu najdete na webových stránkách školy.   

S dotazy ke školní družině se obracejte na pana vychovatele Pavla Zíchu.
p.zicha@zs-jestedska.cz

Děkujeme za pochopení a spolupráci.                                                                  

vedení školy

 

Komentáře a odkazy nejsou povoleny.

Komentáře nejsou povoleny.

Skip to content