Zveřejnění výsledků o přijetí do školní družiny ve školním roce 2020/2021

Zveřejnění výsledků o přijetí do školní družiny

2020_ŠD_1._2._TŘÍDY – přijetí pod čísly
2020_ŠD_3.TŘÍDY – přijetí pod čísly

 

 

INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Kritéria pro přijímání žáků do ŠD 2020-21

Vážení rodiče,

s ohledem na přípravu školního roku 2020/2021 budou všem žákům budoucích 1. tříd a žákům současných 1. a 2. tříd v týdnu od středy 3. června do pátku 5. června 2020 rozdány nebo zaslány e-mailem⃰  přihlášky do školní družiny ve školním roce 2020/2021.

podle aktuální docházky dětí do školy

Žádáme Vás o vyplnění závazné přihlášky.  Přihlášku odevzdejte nejpozději do 12. 6. 2020. Po tomto termínu nebudou přihlášky přijímány.

Každá přihláška má přidělené registrační číslo, které najdete v pravém horním rohu.

Kritéria pro přijímání, postup přihlašování žáků a výsledky o přijetí do školní družiny (pod registračními čísly) budou zveřejněny na webových stránkách školy, na nástěnce školní družiny a ve vestibulu školy.

Přihláška musí být řádně vyplněna. V případě neúplného vyplnění NEBUDE přihláška akceptována.

Stanovená kapacita maximálního počtu dětí pro školní družinu je 180.

O přijetí žáků do školní družiny pro školní rok 2020/2021 bude rozhodnuto na základě stanovených kritérií nejpozději 26. 6. 2020.

Provoz školní družiny je zajištěn od 6.00 do 7.40 hodin a od 11.40 do 17.00 hodin. Poplatek za školní družinu činí 300,-Kč/měsíc.

 

INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍHO KLUBU VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Kritéria pro přijímání žáků do ŠK 2020-21

Přihlášku do školního klubu ve školním roce 2020/2021 si bude možné vyzvednout od pondělí 24. srpna do úterý 1. září 2020 (první den nového školního roku). Přihlášku odevzdejte nejpozději do středy 2. 9. 2020 panu vychovateli ŠK. Po tomto termínu nebudou přihlášky přijímány.

Každá přihláška má přidělené registrační číslo, které najdete v pravém horním rohu.

Stanovená kapacita maximálního počtu dětí pro školní klub je 33.

Kritéria pro přijímání, postup přihlašování žáků a výsledky o přijetí do školního klubu (pod registračními čísly) budou zveřejněny na webových stránkách školy, u pana vychovatele školního klubu a ve vestibulu školy.

Přihláška musí být řádně vyplněna. V případě neúplného vyplnění NEBUDE přihláška akceptována.

O přijetí žáků do školního klubu pro školní rok 2020/2021 bude rozhodnuto na základě stanovených kritérií nejpozději 3. 9. 2020. Ve dnech od 1. do 3. září 2020 (před zveřejněním výsledků) je v nutných případech na základě domluvy docházka do ŠK možná.

Školní klub je otevřen dle stanoveného rozvrhu od 11.40 do 17.00 hodin. Poplatek za školní klub činí 300,-Kč/měsíc.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.                                                                  

vedení školy

 

 

Komentáře nejsou povoleny, ale můžete zadat odkaz z Vašeho webu.

Komentáře nejsou povoleny.

Skip to content