Informace k přijímání žáků do školní družiny a školního klubu ve školním roce 2019/2020

INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍHO KLUBU VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Zveřejnění výsledků přijetí žáků do školního klubu pro školní rok 2019/2020

2019_Školní klub – přijetí

Počet uchazečů splňujících kritérium pro přijetí do školního klubu přesáhl kapacitu přijímaných žáků, proto pořadí bude stanoveno losem.

Termín losování stanovil ředitel školy na 4. 9. 2019 v 9.00 hodin ve sborovně školy. Losování je veřejné.

Kritéria pro přijímání žáků do ŠK 2019-20

Přihlášku do školního klubu ve školním roce 2019/2020 si bude možné vyzvednout od pondělí 26. srpna do pondělí 2. září 2019 (první den nového školního roku). Přihlášku odevzdejte nejpozději do úterý 3. 9. 2019 panu vychovateli ŠK. Po tomto termínu nebudou přihlášky přijímány.

Každá přihláška má přidělené registrační číslo, které najdete v pravém horním rohu.

Stanovená kapacita maximálního počtu dětí pro školní klub je 33.

Kritéria pro přijímání, postup přihlašování žáků a výsledky o přijetí do školního klubu (pod registračními čísly) budou zveřejněny na webových stránkách školy, u pana vychovatele školního klubu a ve vestibulu školy.

Přihláška musí být řádně vyplněna. V případě neúplného vyplnění NEBUDE přihláška akceptována.

O přijetí žáků do školního klubu pro školní rok 2019/2020 bude rozhodnuto na základě stanovených kritérií nejpozději 4. 9. 2019. Ve dnech od 2. do 4. září 2019 (před zveřejněním výsledků) je v nutných případech na základě domluvy docházka do ŠK možná.

Školní klub je otevřen dle stanoveného rozvrhu od 11.40 do 17.00 hodin. Poplatek za školní klub činí 300,-Kč/měsíc.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

vedení školy

Zveřejnění výsledků přijetí žáků budoucích 1. a 2. tříd do školní družiny pro školní rok 2019/2020

2019_ŠD_1._2._TŘÍDY – přijetí pod čísly, zveřejnění výsledků

Zveřejnění výsledků přijetí žáků budoucích 3. do školní družiny pro školní rok 2019/2020

2019_ŠD_3._TŘÍDY – přijetí pod čísly, losování

Přijímání žáků do školní družiny pro školní rok 2019/2020

Informace pro rodiče žáků budoucích 3. tříd

Počet uchazečů splňujících kritérium pro přijetí do školní družiny přesáhl kapacitu přijímaných žáků, proto pořadí bude stanoveno losem.

Termín losování stanovil ředitel školy na středu 26. června 2019 v 15.00 hodin ve školní jídelně.

Losování je veřejné.

INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Kritéria pro přijímání žáků do ŠD 2019-20

Vážení rodiče,

s ohledem na přípravu školního roku 2019/2020 budou všem žákům současných 1. a 2. tříd v týdnu od pondělí 3. června do pátku 7. června 2019 rozdány přihlášky do školní družiny ve školním roce 2019/2020.

Žádáme Vás o vyplnění závazné přihlášky.  Přihlášku odevzdejte nejpozději do 21. 6. 2019. Po tomto termínu nebudou přihlášky přijímány.

Každá přihláška má přidělené registrační číslo, které najdete v pravém horním rohu.

Kritéria pro přijímání, postup přihlašování žáků a výsledky o přijetí do školní družiny (pod registračními čísly) budou zveřejněny na webových stránkách školy, na nástěnce školní družiny a ve vestibulu školy.

Přihláška musí být řádně vyplněna. V případě neúplného vyplnění NEBUDE přihláška akceptována.

Stanovená kapacita maximálního počtu dětí pro školní družinu je 180.

O přijetí žáků do školní družiny pro školní rok 2019/2020 bude rozhodnuto na základě stanovených kritérií nejpozději 28. 6. 2019.

Provoz školní družiny je zajištěn od 6.00 do 7.40 hodin a od 11.40 do 17.00 hodin. Poplatek za školní družinu činí 300,-Kč/měsíc.

Komentáře nejsou povoleny, ale můžete zadat odkaz z Vašeho webu.

Komentáře nejsou povoleny.