Informace k organizaci výuky od 4. ledna 2021

Vážení rodiče,

do lavic se v pondělí 4. ledna 2021 vrátí pouze žáci 1. a 2. tříd.

Organizace výuky 1. a 2. tříd bude probíhat ve stejném režimu, který byl nastaven při návratu žáků od 18. listopadu 2020.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Tito žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na oběd, který si mohou odebrat do vlastních nádob. Výdej obědů bude v čase od 11 do 12.30 hodin.

Rozvrh online hodin najdete ZDE

Informace MŠMT k provozu škol je ke stažení ZDE

Tímto Vás prosíme o seznámení se s pokyny. Důležité je respektovat a dodržovat všechna doporučení MŠMT. 

Prosíme zákonné zástupce, aby vstupovali do budovy školy pouze v naléhavých případech. Dejte přednost komunikaci přes e-mail či telefon.

Žádáme rodiče, aby do školy docházely děti zdravé bez jakýchkoliv příznaků infekčního onemocnění. V opačném případě budeme apelovat na rodiče, aby si dítě převzali do domácího léčení bez zbytečného odkladu.

Organizace výuky 1. a 2. tříd

Prezenční výuka probíhá ve stejných skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).  Příchody, odchody a pohyb žáků ve škole bude organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

Nošení roušek

Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Výuka

Výuka pokračuje v rozsahu 4 vyučovacích hodin denně.
Zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání jsou zakázány.

Ranní příchody

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Pro děti je zajištěn pedagogický dohled u šaten a na chodbách.

Žáci do školy přicházejí bočními vchody ke svým šatnám (třídám) bez doprovodu rodičů podle harmonogramu.

Odchody ze školy

Osoby, které budou vyzvedávat děti ze školní družiny, přes zvonek nahlásí jméno a příjmení dítěte a vyčkají na jeho příchod.

Školní družina

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.
Z tohoto důvodu nebude ranní družina zajištěna.

Odpolední provoz školní družiny bude do 16.30 hodin.

Školní klub

Činnost školních klubů je zakázána.

Školní stravování

Nástupy na oběd jednotlivých tříd jsou stanoveny tak, aby nedocházelo k vyšší koncentraci žáků ve školní jídelně. O harmonogramu nástupu na oběd budou žáky a rodiče informovat třídní učitelé. Pokud žáci půjdou na oběd v průběhu vyučování, po obědě se vrátí do třídy, dokončí výuku a poté odcházejí domů nebo do školní družiny.

Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce přítomní ve škole.

Objednávky obědů

Všichni žáci si přihlašování obědů zajišťují sami. Doporučujeme využívat internetové objednávání nebo objednávky přes mobilní aplikaci. Pro výdej obědů je nutné s sebou nosit čip.

Informace k organizaci výuky od 4. ledna 2021
Organizace příchodů a vyučování 1. a 2. tříd od pondělí 4. 1. 2021
Informace MŠMT k provozu škol od 4. 1. 2021

Informace k průběhu distanční výuky pro žáky 3. – 9. tříd v době uzavření školy

V průběhu uzavření školy s Vámi učitelé budou komunikovat elektronicky.

V příloze jsou zveřejněna Pravidla pro distanční vzdělávání pro školní rok 2020_2021.

Doporučení pro žáky a rodiče

  • Žáci by se učivu měli věnovat v obdobné intenzitě jako při denní docházce do školy.
  • Příliš neměňte zaběhnutý denní režim.
  • Dopoledne by se žáci měli plně věnovat výuce a vzdělávání. Učení by neměli omezovat jen na učivo zadané školou.
  • U žáků prvního stupně je důležitá podpora a spolupráce ze strany rodičů.

Věříme, že vzájemná spolupráce bude fungovat k oboustranné spokojenosti. Prosíme, sledujte své e-mailové schránky, kam Vám budou třídní učitelé posílat informace.

V případě potřeby se obracejte na své vyučující, rádi vám pomohou.
E-mailové adresy zaměstnanců.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

 

Liberec 30. prosince 2020                                                                                               Mgr. Lukáš Houda, ředitel školy

 

Komentáře nejsou povoleny, ale můžete zadat odkaz z Vašeho webu.

Komentáře nejsou povoleny.

Skip to content