Informace k návratu žáků do školy od 30. 11. 2020

Vážení rodiče,

od pondělí 30. listopadu 2020 se vrátí další část žáků do školních lavic. Na základě pokynů MŠMT k provozu škol dojde k úpravě organizace vyučování, na které v současné chvíli pracujeme.

O harmonogramu příchodů žáků do školy a rozvrzích jednotlivých tříd budete informováni nejpozději do konce tohoto týdne.

Informace MŠMT k provozu škol je ke stažení ZDE

Tímto Vás prosíme o seznámení se s pokyny. Důležité je respektovat a dodržovat všechna doporučení MŠMT.

Prosíme zákonné zástupce, aby vstupovali do budovy školy pouze v naléhavých případech. Dejte přednost komunikaci přes e-mail či telefon.

Žádáme rodiče, aby do školy docházely děti zdravé bez jakýchkoliv příznaků infekčního onemocnění. V opačném případě budeme apelovat na rodiče, aby si dítě převzali do domácího léčení bez zbytečného odkladu.

Prezenční výuka

  • pro všechny ročníky 1. stupně
  • pro 9. ročníky
  • pro 6. – 8. ročník rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech)

Výuka tříd na 2. stupni

Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají v distanční formě vzdělávání.

týden prezenční výuka
VE ŠKOLE
distanční výuka
DOMA
30. 11. – 4. 12. 2020 6. A, 6. B, 6. C, 7. C 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 8. C
7. 12. – 11. 12. 2020 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 8. C 6. A, 6. B, 6. C, 7. C
14. 12. – 18. 12. 2020 6. A, 6. B, 6. C, 7. C 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 8. C
21. 12. – 22. 12. 2020 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 8. C 6. A, 6. B, 6. C, 7. C

Organizace výuky

Prezenční výuka probíhá ve stejných skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Příchody, odchody a pohyb žáků ve škole bude organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

Nošení roušek

Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Doporučujeme, aby každý žák měl s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Výuka

Výuka pokračuje podle rozvrhu, který bude upraven v souladu se zachováním stejných skupin.
Zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání jsou zakázány.

Ranní příchody

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Pro žáky je zajištěn pedagogický dohled u šaten a na chodbách.

Žáci do školy přicházejí bočními vchody ke svým šatnám (třídám) bez doprovodu rodičů podle harmonogramu.

Odchody ze školy

Osoby, které budou vyzvedávat děti ze školní družiny, přes zvonek nahlásí jméno a příjmení dítěte a vyčkají na jeho příchod.

Školní družina 1. – 2. třídy

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.
Z tohoto důvodu nebude ranní družina zajištěna.
Odpolední provoz školní družiny bude do 16.30 hodin.

Školní družina pro žáky 3. tříd

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny (nikoliv školního klubu). Z tohoto důvodu nebude ranní družina zajištěna.

Pro žáky 3. tříd, kteří jsou přihlášeni k docházce do školní družiny nebo do školního klubu bude vytvořeno jedno oddělení pro každou třídu (3. A, 3. B, 3. C). Pedagogický dohled jednotlivých skupin zajišťuje pan vychovatel a asistentky pedagoga. Činnost bude probíhat na pavilonu C.
Odpolední provoz školní družiny pro žáky 3. tříd bude do 16.00 hodin.

Školní klub

Činnost školních klubů je zakázána.

Kroužky

Všechny zájmové aktivity jsou nadále zrušeny.

Školní stravování

Nástupy na oběd jednotlivých tříd jsou stanoveny tak, aby nedocházelo k vyšší koncentraci žáků ve školní jídelně. O harmonogramu nástupu na oběd budou žáky a rodiče informovat třídní učitelé. Pokud žáci půjdou na oběd v průběhu vyučování, po obědě se vrátí do třídy, dokončí výuku a poté odcházejí domů nebo do školní družiny.

Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce přítomní ve škole.

Výdej obědů pro žáky v distanční výuce

Žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, mají v době povinné distanční výuky nárok na oběd, který si mohou odebrat do vlastních nádob. Výdej obědů bude v čase od 10.30 do 11.00 hodin.
Dodatečně je možné si oběd vyzvednout v jiném čase (po předchozí telefonické domluvě 482 770 792, příchod pouze z Erbenovy ulice přes rampu, předem se nahlásit v kuchyni). Vstup do jídelny nebude umožněn.

Objednávky obědů

V nabídce bude pouze jeden druh jídla. Objednávání a odhlašování obědů si zajišťují žáci (zákonní zástupci) sami. Doporučujeme využívat internetové objednávání nebo objednávky přes mobilní aplikaci. Pro výdej obědů je nutné s sebou nosit čip.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Liberec 23. listopadu 2020                                                    Mgr. Lukáš Houda, ředitel školy

Informace k provozu škol od 30. 11. 2020

Komentáře nejsou povoleny, ale můžete zadat odkaz z Vašeho webu.

Komentáře nejsou povoleny.

Skip to content