Články v rubrice - Zahraniční spolupráce

6. setkání – třídenní mezinárodní projekt – září 2017

Žáci z Ještědské zvládli mezinárodní projekt týkající se médií na výbornou Ve dnech 13. – 15. září 2017 probíhal v Liberci mezinárodní projekt nazvaný  „20 let stále spolu“. Název symbolizoval dlouholetou spolupráci školy s partnerskou školou z Německého Kodersdorfu. Projekt se uskutečnil za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti a společným tématem setkání byla média. Vzhledem k tomu, že se všichni žáci […]

5. setkání Kodersdorf – duben 2017

Třídenní návštěva Saska Ve dnech 26. – 28. dubna 2017 se uskutečnilo v pořadí již páté setkání žáků 7. tříd ze ZŠ Ještědská s jejich kamarády z německé partnerské školy v Kodersdorfu nedaleko Görlitz.  Žáci se poznali v 6. ročníku a společně se setkali již čtyřikrát. Vždy se jednalo o celodenní setkání, uskutečněné střídavě v Liberci nebo v Německu. Na konci dubna se uskutečnilo první […]

4. setkání Kodersdorf a Görlitz vánoční 2016

3. setkání – Mezinárodní setkání v ZOO se vydařilo

Mezinárodní setkání žáků ze základní školy Ještědská s jejich kamarády z partnerské školy z německého Kodersdorfu se uskutečnilo v pátek 16. září 2016 v Liberci. Žáci 7. ročníku tak navázali na dvě setkání z loňského školního roku. Tématem zatím posledního setkání byla „Zvířata“. Podařilo se nám zorganizovat zdařilou akci, která se neomezila pouze na návštěvu ZOO, ale pro děti byl připraven celodenní program […]

Nová forma mezinárodní spolupráce na Ještědské – vzpomínka na uplynulý školní rok 2015-2016

ZŠ Ještědská byla zcela určitě mezi prvními školami v Liberci, které navázaly spolupráci se  zahraniční školou. Spolupráce s partnerskou školou v Německu (Adolf Traugott von Gersdorf Oberschule), trvá již více než dvacet let. Zatímco se ještě před několika lety vyučovala na škole němčina také jako první cizí jazyk a při vzájemných několikadenních setkáních byl program výhradně v němčině, je dnes […]

2. setkání Kodersdorf – listopad 2015 – foto

1. setkání Ještěd – září 2015 – foto

Návštěva partnerské školy v Německu

Spolupráce s naší partnerskou školou v německém Kodersdorfu trvá již přes dvacet let. Za tuto dobu jsme navázali mnohá osobní přátelství a naši žáci mají možnost poznat během výměnných pobytů přírodní krásy, historii, kulturu, zajímavá místa i život rodin za hranicemi. Navíc děti mají jedinečnou příležitost použít cizí jazyk, který se ve škole učí, němčinu či angličtinu. […]