Články v rubrice - Ukončené projekty

Prevence u nás stále hraje prim II

Název projektu:                   Prevence u nás stále hraje PRIM II Realizace projektu:             1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 (1 rok) Evidenční číslo projektu: OLP/1342/2019 Název poskytovatele dotace: Liberecký kraj se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Oblast podpory: Školství a mládež Program č.: 4.3 […]

Projekt „20 let stále spolu“

Projekt úspěšně ukončen. Projekt „20 let stále spolu“ se uskuteční v Liberci za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti 13. – 15. 9. 2017. Partnery projektu jsou žáci ZŠ Ještědská a žáci partnerské školy z Kodersdorfu. Společným tématem setkání jsou média. Pro celkem 40 účastníků je připraven bohatý program, zajímavé workshopy, komentované prohlídky a exkurze do míst, kam se běžně […]

Projekt TechUp

Projekt úspěšně ukončen.  Základní škola Ještědská se v rámci projektu TechUp zapojila do spolupráce ZŠ a SŠ Ve školním roce 2016/2017 se naše škola zapojila do projektu TechUp, který vznikl na podporu přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji. Jedná se o spolupráci základních a středních škol. Žáci 9. ročníku absolvovali celkem 5 návštěv na různých pracovištích SŠ […]

Program „Les ve škole“

Projekt úspěšně ukončen. Název programu:   „LES VE ŠKOLE“ Doba realizace:       školní rok 2016/2017 Zapojená třída:       3. C Třída 3. C se ve školním roce 2016/2017 pod vedením paní uč. Věry Štěpánkové pokračuje ve spolupráci se Sdružením Tereza v mezinárodním výukovém programu „LES VE ŠKOLE“ – celoroční program enviromentální výchovy. V loňském školním roce společnou prací […]

Hoblice pro řemeslné dílny

Projekt úspěšně ukončen. Název projektu:                   Hoblice pro řemeslné dílny Realizace projektu:             1.1. 2016 – 31.12.2016 (1 rok) Evidenční číslo projektu:   OPL/1721/2016 Název poskytovatele dotace:  Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Dotační oblast: Program volnočasových aktivit Účelová dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: […]

Program Hodina pohybu navíc

Projekt úspěšně ukončen.  Realizace pokusného ověřování účinnosti programu „Hodina pohybu navíc“ Název programu: Hodina pohybu navíc Doba realizace: školní rok 2016/2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo pokusné ověřování účinnosti programu zaměřeného na navýšení pohybových aktivit žáků prvního stupně základních škol (Hodina pohybu navíc). Naše škola je dlouhodobě sportovně zaměřena. Podporujeme aktivitu dětí na všech úrovních a sport je pro nás velmi […]

TENTEN – Prevence u nás hraje PRIM II.

Projekt úspěšně ukončen. Název projektu:                   TENTEN – Prevence u nás hraje PRIM II. Realizace projektu:             1.1. 2016 – 31.12.2016 (1 rok) Evidenční číslo projektu:   0148/PK/2016 Název poskytovatele dotace:  MŠMT Dotační oblast: Oblast prevence kriminality 2016 Dotační program MŠMT na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování. Popis projektu: […]

Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých ZŠ

  Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých ZŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.09/03.0006 http://www.moderniskola.info/index.php?menu=2 V rámci projektu vzniklo přes 70 výukových hodin a byly zapojeno necelé dva tisíce žáků partnerských škol. Projekt kladl důraz na aktivní celoživotní vzdělávání vycházející z globálních změn. Cílovou skupinou projektu byli nejen učitelé, ale také samotní žáci partnerských škol, kterými byli: […]

Výzva č. 57, projekt Angličtina on-line

Projekt úspěšně ukončen. Název projektu:        Angličtina on-line Číslo výzvy:               Výzva č. 57 Doba realizace:        1. 9. 2015 – 31. 12. 2015, výuka bude podpořena do 30. 6. 2015 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.1258 Projekt zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. Škola čerpá finanční prostředky v klíčové aktivitě: Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended learningu. […]

Výzva č. 56, projekt Škola pro život II.

  Projekt úspěšně ukončen. Název projektu: Škola pro život II. Číslo výzvy: Výzva č. 56 Doba realizace: 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0902 Škola čerpá finanční prostředky v těchto klíčových aktivitách: Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. Zahraniční jazykový kurz pro učitele. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí. […]

Skip to content