Články v rubrice - Projekty

Program „Les ve škole“

Projekt úspěšně ukončen. Název programu:   „LES VE ŠKOLE“ Doba realizace:       školní rok 2016/2017 Zapojená třída:       3. C Třída 3. C se ve školním roce 2016/2017 pod vedením paní uč. Věry Štěpánkové pokračuje ve spolupráci se Sdružením Tereza v mezinárodním výukovém programu „LES VE ŠKOLE“ – celoroční program enviromentální výchovy. V loňském školním roce společnou prací […]

Hoblice pro řemeslné dílny

Projekt úspěšně ukončen. Název projektu:                   Hoblice pro řemeslné dílny Realizace projektu:             1.1. 2016 – 31.12.2016 (1 rok) Evidenční číslo projektu:   OPL/1721/2016 Název poskytovatele dotace:  Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Dotační oblast: Program volnočasových aktivit Účelová dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: […]

Program Hodina pohybu navíc

Projekt úspěšně ukončen.  Realizace pokusného ověřování účinnosti programu „Hodina pohybu navíc“ Název programu: Hodina pohybu navíc Doba realizace: školní rok 2016/2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo pokusné ověřování účinnosti programu zaměřeného na navýšení pohybových aktivit žáků prvního stupně základních škol (Hodina pohybu navíc). Naše škola je dlouhodobě sportovně zaměřena. Podporujeme aktivitu dětí na všech úrovních a sport je pro nás velmi […]

TENTEN – Prevence u nás hraje PRIM II.

Projekt úspěšně ukončen. Název projektu:                   TENTEN – Prevence u nás hraje PRIM II. Realizace projektu:             1.1. 2016 – 31.12.2016 (1 rok) Evidenční číslo projektu:   0148/PK/2016 Název poskytovatele dotace:  MŠMT Dotační oblast: Oblast prevence kriminality 2016 Dotační program MŠMT na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování. Popis projektu: […]

Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých ZŠ

  Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých ZŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.09/03.0006 http://www.moderniskola.info/index.php?menu=2 V rámci projektu vzniklo přes 70 výukových hodin a byly zapojeno necelé dva tisíce žáků partnerských škol. Projekt kladl důraz na aktivní celoživotní vzdělávání vycházející z globálních změn. Cílovou skupinou projektu byli nejen učitelé, ale také samotní žáci partnerských škol, kterými byli: […]

Výzva č. 57, projekt Angličtina on-line

Projekt úspěšně ukončen. Název projektu:        Angličtina on-line Číslo výzvy:               Výzva č. 57 Doba realizace:        1. 9. 2015 – 31. 12. 2015, výuka bude podpořena do 30. 6. 2015 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.1258 Projekt zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. Škola čerpá finanční prostředky v klíčové aktivitě: Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended learningu. […]

Výzva č. 56, projekt Škola pro život II.

  Projekt úspěšně ukončen. Název projektu: Škola pro život II. Číslo výzvy: Výzva č. 56 Doba realizace: 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0902 Škola čerpá finanční prostředky v těchto klíčových aktivitách: Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. Zahraniční jazykový kurz pro učitele. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí. […]

Projekt: „Zdravá sportovní Ještědská“

Projekt úspěšně ukončen. Zpráva o čerpání účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Program č. 3 – Program resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu Podprogram č. 3.2 – Podpora preventivních a léčebných projektů Projekt: „Zdravá sportovní Ještědská“   Na základě uzavření smlouvy mezi Libereckým krajem  a Základní školou, Liberec, Ještědská 354/88 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, […]

Vzdělávání dotykem

CZ.1.07/1.3.00/51.0031   Projekt úspěšně ukončen. Realizace projektu: 1. 10. 2014. – 31. 7. 2015 Projekt se zaměřuje na zvyšování kompetencí a profesní rozvoj pedagogických pracovníků základních a středních škol v oblasti integrace informačních a komunikačních technologií do výuky. Odkazy: http://www.vzdelavanidotykem.cz/ http://www.esfcr.cz/ http://www.msmt.cz/   Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka drobného hmotného a nehmotného majetku“ V rámci realizace IPo Vzdělávání dotykem, […]

Projekt Zavádění metody CLIL na ZŠ

  Projekt úspěšně ukončen. Název projektu: Zavádění metody CLIL na ZŠ Doba realizace: září 2014 – červen 2015 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/55.0003 Anotace projektu: Projekt s názvem Zavádění metody CLIL na základních školách prostřednictvím rodilých mluvčích umožňuje žákům i učitelům zapojit do výuky zahraniční lektory a inovovat učební metody. Projekt realizuje jazyková škola CEET s.r.o., která také zajišťuje pro […]