Články v rubrice - Projekty

Sazka Olympijský víceboj

Název projektu: Sazka Olympijský víceboj – druhý ročník Doba realizace: září 2015 – červen 2016 Naše škola je i letos zapojena do projektu Českého olympijského výboru Sazka Olympijský víceboj. Tak ať se nám daří. Anotace projektu: Český olympijský výbor a Sazka spojily síly ve snaze přitáhnout děti ke sportu jako k součásti zdravého životního stylu. Proto vznikl projekt pro základní […]

Výzva č. 57, projekt Angličtina on-line

Název projektu:        Angličtina on-line Číslo výzvy:               Výzva č. 57 Doba realizace:        1. 9. 2015 – 31. 12. 2015, výuka bude podpořena do 30. 6. 2015 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.1258 Projekt zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. Škola čerpá finanční prostředky v klíčové aktivitě: Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended learningu. Cíle realizace klíčové aktivity: podpora rozvoje […]

Výzva č. 56, projekt Škola pro život II.

  Název projektu: Škola pro život II. Číslo výzvy: Výzva č. 56 Doba realizace: 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0902 Škola čerpá finanční prostředky v těchto klíčových aktivitách: Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. Zahraniční jazykový kurz pro učitele. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt […]

Projekt: „Zdravá sportovní Ještědská“

Zpráva o čerpání účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Program č. 3 – Program resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu Podprogram č. 3.2 – Podpora preventivních a léčebných projektů Projekt: „Zdravá sportovní Ještědská“   Na základě uzavření smlouvy mezi Libereckým krajem  a Základní školou, Liberec, Ještědská 354/88 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, byl usnesením Zastupitelstva  […]

Vzdělávání dotykem

CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Realizace projektu: 1. 10. 2014. – 31. 7. 2015 Projekt se zaměřuje na zvyšování kompetencí a profesní rozvoj pedagogických pracovníků základních a středních škol v oblasti integrace informačních a komunikačních technologií do výuky. Odkazy: http://www.vzdelavanidotykem.cz/ http://www.esfcr.cz/ http://www.msmt.cz/ Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka drobného hmotného a nehmotného majetku“ V rámci realizace IPo Vzdělávání dotykem, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0031 vyhlašuje Základní […]

Projekt Zavádění metody CLIL na ZŠ

  Název projektu: Zavádění metody CLIL na ZŠ Doba realizace: září 2014 – červen 2015 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/55.0003 Anotace projektu: Projekt s názvem Zavádění metody CLIL na základních školách prostřednictvím rodilých mluvčích umožňuje žákům i učitelům zapojit do výuky zahraniční lektory a inovovat učební metody. Projekt realizuje jazyková škola CEET s.r.o., která také zajišťuje pro základní školy rodilé […]

Za školou

Tento projekt organizuje Technická univerzita v Liberci a cílovou skupinou jsou žáci 4. tříd základních škol. Projekt je zaměřen na rozvoj tvořivosti a tvůrčího myšlení v rámci počátečního vzdělávání, podporuje podmínky pro výuku technických oborů, zefektivňuje výuku prostřednictvím nových a netradičních forem a metod práce, které nejsou součástí běžné výuky. Odkaz na stránky projektu „ZA školou“.

Návrat k dílnám

Projekt se uskutečňuje ve spolupráci se Střední odbornou školou a Gymnáziem Na Bojišti a jeho cílem je rozvoj manuální zručnosti žáků a účast na výuce ve strojírenských a elektrotechnických oborech.

Národní srovnávací testy z cizích jazyků pro žáky základních škol

Na základě výzvy ZŠ Kaplického se podílí čtyři vyučující cizích jazyků naší školy na vytvoření elektronické databanky úloh, které budou typově přesně odpovídat úlohám v národních srovnávacích testech a na sestavení cvičných srovnávacích testů z angličtiny a němčiny, které si budou moci žáci v hodinách cizích jazyků nanečisto vyzkoušet. Cílem je zvýšení úspěšnosti našich žáků v celonárodních srovnávacích testech […]

EU peníze školám

Projekt EU peníze školám byl ukončen v červnu 2013. V rámci tohoto projektu pracovala na škole školní psycholožka, byla podpořena čtenářská a informační gramotnost žáků na 1. i 2. stupni a byly vytvořeny digitální učební materiály z různých oblastí (seznam DUM zde). Zároveň se nám podařilo vybavit školu řadou nových pomůcek pro žáky.