Články v rubrice - Projekty

Prevence u nás stále hraje prim IV

Název projektu:                   Prevence u nás hraje PRIM IV. Realizace projektu:             1.1. 2022 – 31.12.2022 (1 rok) Číslo projektu:                     OLP/1083/2022 Název poskytovatele dotace: Liberecký kraj se sídlem U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV – Perštýn Dotační […]

Projekt Šablony Ještědská 09/2021

Projekt (v rámci OP VVV Výzvy č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní město Praha) na naší škole bude probíhat od září 2021 do června 2023. Tentokrát budou podpořeny tyto aktivity: 1) personální podpora školy (0,5 úvazek pro školního psychologa) 2) podpora extrakurikulárních rozvojových aktivit (doučování žáků I. i II. stupně ohrožených školním neúspěchem, projektový […]

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy Doba realizace: 1. 1. 2022 – 31. 10. 2022 Projekt pokračuje v rámci Národního plánu obnovy.     Popis projektu: Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Pandemie covid-19 zasahuje do režimu vzdělávání na […]

Projekt Šablony Ještědská 09/2019

Tento projekt (v rámci OP VVV Výzvy č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní město Praha) bude probíhat od září 2019 do konce srpna 2021. Tentokrát budou podpořeny i aktivity v rámci školní družiny. Jeho hlavním cílem v ZŠ jsou: 1) personální podpora školy (0,5 úvazek pro školního psychologa a školního speciálního pedagoga) 2) osobnostně sociální a […]

Projekt Ještědská 2021

Název projektu: Projekt Ještědská 2021 Realizace projektu: 1. 11. 2018 – 31. 10. 2021 Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0009027 Popis projektu: Smyslem projektu je zavést do praxe vybrané klíčové priority definované genderovým auditem, jenž byl realizován na jaře 2017. S termínem naplnění do července 2021 jsou formulovány tyto cíle: Škola má fungující vnitřní procesy, které jsou primární garancí rovných podmínek zaměstnanců/kyň v oblasti […]

Sazka Olympijský víceboj

Název projektu: Sazka Olympijský víceboj  Doba realizace: od září 2015 Naše škola je zapojena do projektu Českého olympijského výboru Sazka Olympijský víceboj. Tak ať se nám daří. Anotace projektu: Sazka Olympijský víceboj je společná aktivita Českého olympijského výboru a společnosti Sazka na podporu zdravého životního stylu. Jedinečný projekt je určený všem dětem ze základních škol a nižších stupňů šestiletých nebo […]

Projekt Sportuj ve škole

Název programu: Sportuj ve škole Doba realizace: zahájeno od školního roku 2018/2019 Popis projektu: Projekt Sportuj ve škole navazuje na pokusné ověřování programu s názvem Hodina pohybu navíc, které probíhalo dva roky pod hlavičkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Od 1. září 2018 projekt zajišťuje Asociace školních sportovních klubů, která už 26 let pomáhá bavit školáky sportem. […]

Partnerská škola Českého volejbalového svazu (PŠ ČVS)

Projekt je vytvořen pro větší sepětí  Českého volejbalového svazu a základních škol, které upřednostňují ve svém programu pro sportovní vyžití svých žáků a žákyň volejbal. Cílem je ocenit základní školy, které úzce spolupracují s volejbalovými oddíly, oficiálně uznat a ocenit jejich úlohu v přípravě volejbalové mládeže. Udělením titulu Partnerská škola ČVS uznává ČVS kvalitu tréninkového procesu na […]

Projekt NNTB (NeNech To být)

Naše škola se v roce 2017 zaregistrovala do stále probíhajícího projektu NNTB (NeNech To Být). Jedná se o internetový systém a mobilní aplikaci bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. Na www.nntb.cz může žák, rodič či kdokoliv další anonymně nahlásit vedení školy, že se ve škole někomu děje příkoří, někdo někomu ubližuje […]

Skip to content