Články v rubrice - Projekty

Projekt Šablony Ještědská 09/2019

Tento projekt (v rámci OP VVV Výzvy č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní město Praha) bude probíhat od září 2019 do konce srpna 2021. Tentokrát budou podpořeny i aktivity v rámci školní družiny. Jeho hlavním cílem v ZŠ jsou: 1) personální podpora školy (0,5 úvazek pro školního psychologa a školního speciálního pedagoga) 2) osobnostně sociální a […]

Projekt Ještědská 2021

Název projektu:                   Projekt Ještědská 2021 Realizace projektu:             1. 11. 2018 – 31. 10. 2021 Číslo projektu:                     CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0009027 Popis projektu: Smyslem projektu je zavést do praxe vybrané klíčové priority definované genderovým auditem, jenž byl realizován na jaře 2017. S termínem naplnění do července 2021 jsou formulovány tyto […]

Sazka Olympijský víceboj

Název projektu: Sazka Olympijský víceboj  Doba realizace: od září 2015 Naše škola je zapojena do projektu Českého olympijského výboru Sazka Olympijský víceboj. Tak ať se nám daří. Anotace projektu: Sazka Olympijský víceboj je společná aktivita Českého olympijského výboru a společnosti Sazka na podporu zdravého životního stylu. Jedinečný projekt je určený všem dětem ze základních škol a nižších stupňů šestiletých nebo […]

Prevence u nás stále hraje prim II

Název projektu:                   Prevence u nás stále hraje PRIM II Realizace projektu:             1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 (1 rok) Evidenční číslo projektu: OLP/1342/2019 Název poskytovatele dotace: Liberecký kraj se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Oblast podpory: Školství a mládež Program č.: 4.3 […]

Projekt Sportuj ve škole

Název programu: Sportuj ve škole Doba realizace: zahájeno od školního roku 2018/2019 Popis projektu: Projekt Sportuj ve škole navazuje na pokusné ověřování programu s názvem Hodina pohybu navíc, které probíhalo dva roky pod hlavičkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Od 1. září 2018 projekt zajišťuje Asociace školních sportovních klubů, která už 26 let pomáhá bavit školáky sportem. […]

Partnerská škola Českého volejbalového svazu (PŠ ČVS)

Projekt je vytvořen pro větší sepětí  Českého volejbalového svazu a základních škol, které upřednostňují ve svém programu pro sportovní vyžití svých žáků a žákyň volejbal. Cílem je ocenit základní školy, které úzce spolupracují s volejbalovými oddíly, oficiálně uznat a ocenit jejich úlohu v přípravě volejbalové mládeže. Udělením titulu Partnerská škola ČVS uznává ČVS kvalitu tréninkového procesu na […]

Projekt Šablony Ještědská 09/2017

Projekt úspěšně ukončen. Tento projekt (v rámci OP VVV Výzvy č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3OP) probíhal v období od září 2017 do konce srpna 2019. Jeho hlavním cílem byly: 1) osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů (vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech […]

Projekt NNTB (NeNech To být)

Naše škola se v roce 2017 zaregistrovala do stále probíhajícího projektu NNTB (NeNech To Být). Jedná se o internetový systém a mobilní aplikaci bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. Na www.nntb.cz může žák, rodič či kdokoliv další anonymně nahlásit vedení školy, že se ve škole někomu děje příkoří, někdo někomu ubližuje […]

Projekt „20 let stále spolu“

Projekt úspěšně ukončen. Projekt „20 let stále spolu“ se uskuteční v Liberci za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti 13. – 15. 9. 2017. Partnery projektu jsou žáci ZŠ Ještědská a žáci partnerské školy z Kodersdorfu. Společným tématem setkání jsou média. Pro celkem 40 účastníků je připraven bohatý program, zajímavé workshopy, komentované prohlídky a exkurze do míst, kam se běžně […]

Projekt TechUp

Projekt úspěšně ukončen.  Základní škola Ještědská se v rámci projektu TechUp zapojila do spolupráce ZŠ a SŠ Ve školním roce 2016/2017 se naše škola zapojila do projektu TechUp, který vznikl na podporu přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji. Jedná se o spolupráci základních a středních škol. Žáci 9. ročníku absolvovali celkem 5 návštěv na různých pracovištích SŠ […]