Články v rubrice - Projekty

Projekt NNTB (NeNech To být)

Naše škola se nově zaregistrovala do projektu NNTB (NeNech To Být). Jedná se o internetový systém a mobilní aplikaci bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. Na www.nntb.cz může žák, rodič či kdokoliv další anonymně nahlásit vedení školy, že se ve škole někomu děje příkoří, někdo někomu ubližuje (fyzicky či psychicky), […]

Projekt „20 let stále spolu“

Projekt „20 let stále spolu“ se uskuteční v Liberci za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti 13. – 15. 9. 2017. Partnery projektu jsou žáci ZŠ Ještědská a žáci partnerské školy z Kodersdorfu. Společným tématem setkání jsou média. Pro celkem 40 účastníků je připraven bohatý program, zajímavé workshopy, komentované prohlídky a exkurze do míst, kam se běžně člověk nedostane. Zkrátka […]

Projekt TechUp

Základní škola Ještědská se v rámci projektu TechUp zapojila do spolupráce ZŠ a SŠ Ve školním roce 2016/2017 se naše škola zapojila do projektu TechUp, který vznikl na podporu přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji. Jedná se o spolupráci základních a středních škol. Žáci 9. ročníku absolvovali celkem 5 návštěv na různých pracovištích SŠ strojní, stavební a […]

Program „Les ve škole“

Název programu:   „LES VE ŠKOLE“ Doba realizace:       školní rok 2016/2017 Zapojená třída:       3. C Třída 3. C se ve školním roce 2016/2017 pod vedením paní uč. Věry Štěpánkové pokračuje ve spolupráci se Sdružením Tereza v mezinárodním výukovém programu „LES VE ŠKOLE“ – celoroční program enviromentální výchovy. V loňském školním roce společnou prací získala třída certifikát […]

Hoblice pro řemeslné dílny

Název projektu:                   Hoblice pro řemeslné dílny Realizace projektu:             1.1. 2016 – 31.12.2016 (1 rok) Evidenční číslo projektu:   OPL/1721/2016 Název poskytovatele dotace:  Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Dotační oblast: Program volnočasových aktivit Účelová dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Školství a mládež […]

Program „Hodina pohybu navíc“

Realizace pokusného ověřování účinnosti programu „Hodina pohybu navíc“ Název programu: „Hodina pohybu navíc“ Doba realizace: školní rok 2016/2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo pokusné ověřování účinnosti programu zaměřeného na navýšení pohybových aktivit žáků prvního stupně základních škol (Hodina pohybu navíc). Naše škola je dlouhodobě sportovně zaměřena. Podporujeme aktivitu dětí na všech úrovních a sport je pro nás velmi důležitý. Proto jsme uvítali […]

TENTEN – Prevence u nás hraje PRIM II.

Název projektu:                   TENTEN – Prevence u nás hraje PRIM II. Realizace projektu:             1.1. 2016 – 31.12.2016 (1 rok) Evidenční číslo projektu:   0148/PK/2016 Název poskytovatele dotace:  MŠMT Dotační oblast: Oblast prevence kriminality 2016 Dotační program MŠMT na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování. Popis projektu: Projekt TENTEN si […]

Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých ZŠ

  Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých ZŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.09/03.0006 http://www.moderniskola.info/index.php?menu=2 V rámci projektu vzniklo přes 70 výukových hodin a byly zapojeno necelé dva tisíce žáků partnerských škol. Projekt kladl důraz na aktivní celoživotní vzdělávání vycházející z globálních změn. Cílovou skupinou projektu byli nejen učitelé, ale také samotní žáci partnerských škol, kterými byli: […]

Sazka Olympijský víceboj

Název projektu: Sazka Olympijský víceboj – druhý ročník Doba realizace: září 2015 – červen 2016 Naše škola je i letos zapojena do projektu Českého olympijského výboru Sazka Olympijský víceboj. Tak ať se nám daří. Anotace projektu: Český olympijský výbor a Sazka spojily síly ve snaze přitáhnout děti ke sportu jako k součásti zdravého životního stylu. Proto vznikl projekt pro základní […]

Výzva č. 57, projekt Angličtina on-line

Název projektu:        Angličtina on-line Číslo výzvy:               Výzva č. 57 Doba realizace:        1. 9. 2015 – 31. 12. 2015, výuka bude podpořena do 30. 6. 2015 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.1258 Projekt zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. Škola čerpá finanční prostředky v klíčové aktivitě: Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended learningu. Cíle realizace klíčové aktivity: podpora rozvoje […]