Články v rubrice - Aktuality

Krásné prázdniny

Milí žáci, vážení rodiče, přejeme Vám krásné prázdniny plné slunce, dobré nálady a nezapomenutelných zážitků. Na viděnou v novém školním roce. Přání prázdniny 2020         Provozní doba kanceláře školy v době hlavních prázdnin    

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků, přihlášky ke stravování

AKTUÁLNĚ 24. 8. 2020 Vážení rodiče, milí žáci, informace k organizaci 1. dne školního roku 2020/2021, provozu  školní družiny, zájmovým kroužkům a jiná důležitá sdělení budou upřesněny na webových stránkách. Děkujeme za pochopení. INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ Stravování ve školní jídelně zajišťuje firma GASTRON. www.gastron.cz Přihlášení dětí ke stravování bude možné poslední týden v srpnu – od středy 26. srpna 2020 v době […]

Organizace předání vysvědčení na konci školního roku

Vysvědčení bude předáno všem žákům třídy v úterý 30. června 2020. Začátek předání vysvědčení je v 8.00 hodin, žáci ve škole stráví jednu vyučovací hodinu (do 8.45 hodin). Stále však bude nutné předložit čestné prohlášení a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Předání vysvědčení proběhne v kmenové třídě. […]

Sběr papíru

Poslední sběr papíru v tomto školním roce je naplánován na konec června. Kontejner bude přistaven ve čtvrtek 25. června po 14. hodině. Sběr je možné odevzdat do pátku 26. června do 12.00 hodin. Sběr nebude zapisován ani vyhodnocován. Parkoviště v areálu školy bude přístupné. Brána bude po celou dobu akce otevřena.

Školní stravování – jídelníček červen

Školní stravování – doplňující informace Žáci mají možnost objednání jednoho druhu jídla. Na měsíc červen je nutné si obědy objednat, a to pouze oběd č. 1 v systému strava.cz. Jídelníček pro žáky 1. stupně Objednávání a odhlašování obědů si zajišťují žáci (zákonní zástupci) sami. Žáci budou mít sebou čip. Je nutné dodržovat časový harmonogram výdejů obědů. 

ŠD 5. ODDĚLENÍ (1.C) – získalo certifikát Lesní třídy a certifikát na 10m ² Ještědského Nového Pralesa

S hrdostí musím oznámit, že jsme získali certifikát Lesní třídy a certifikát na 10m ² Ještědského Nového Pralesa. Naše oddělení se zapojilo do projektu Družiny venku – Les ve škole. Každý týden jsme pravidelně odcházeli do lesa, kde jsme zažívali různá dobrodružství a naučili se mnoho nových vědomostí. Děti vždy odcházely do lesa s radostí a […]

Talentové zkoušky do sportovní třídy

Talentové zkoušky do sportovní třídy

Ve čtvrtek 4. 6. 2020 odpoledne proběhly  testy do sportovní třídy. Letos se přihlásilo 28 chlapců a 19 děvčat z pátých tříd, a to nejen z naší školy. Testy jsme tentokrát připravili venku na hřišti. Děti podávaly opravdu krásné sportovní výkony, přestože se většina z nich nemohla připravovat ve svých sportovních oddílech. U některých byly znát poslední 3 měsíce bez […]

Informace o postupu při hodnocení žáků na konci školního roku

Vážení rodiče,  podle přiloženého dokumentu Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 budou pedagogové postupovat při klasifikaci žáků za toto období. Postup při hodnocení výsledků vzdělání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Poděkování partnerům v době „Koroškoly“

Vážení, dovolte mi, abych Vám jménem celé naší školy vyjádřil poděkování za Vaši pomoc a účast při péči o děti zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci/příslušníci IZS a dalších vybraných, kterým jsme byli určeni Libereckým krajem jako hostitelská škola. Velmi si ceníme iniciativy zaměstnanců, kteří se dobrovolně přihlásili do služeb „koroškoly“ a „koroškolky“. I v této nečekané […]

Informace k organizaci výuky na 1. stupni od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, v tomto příspěvku najdete informace o organizaci nástupu dětí do školy od pondělí 25. 5. 2020. Všechny informace včetně příloh Vám byly zaslány na e-mailovou adresu.   Tímto Vás prosíme o seznámení se s pokyny, všichni si tak usnadníme průběh znovuotevření školy. Důležité je respektovat a dodržovat všechna nařízení MŠMT. Žáci byli rozděleni do skupin na základě […]

Skip to content