Články v rubrice - Aktuality

Republikové finále v 3boji, 11. místo

Ve středu 21. 9. se v Turnově konalo finále v 3boji, kam se sjelo 31 družstev z celé republiky. Nejprve proběhla beseda s patronem soutěže desetibojařem Adame Sebastianem Helceletem a chodkyní Eliškou Martínkovou. Děti se dozvěděly zajímavosti z jejich sportovní kariéry. Co je přivedlo ke sportu, jak vypadá jejich tréninkový den, které země navštívili atd. Adam jim prozradil i něco ze svého […]

Celoškolní Den s (netradiční) pokrývkou hlavy

V pondělí 26. 9. 2022 se na naší škole koná Den s ne/tradiční pokrývkou hlavy. Pojďme se zasmát, pobavit a užít si ve škole den trochu jinak! Vítány jsou tradiční pokrývky hlavy (čepice, šátky, klobouky …), ale i pokrývky méně tradiční a dokonce i ty vlastnoručně vyrobené.  

Sběr žaludů a kaštanů

Sběr kaštanů a žaludů začíná od pondělí 26. 9. 2022. Kaštany a žaludy mohou žáci nosit ráno před začátkem vyučování na pavilon A (u sborovny), sypat je mohou do pytle pod schody. Sběrem nezištně pomáháme Lesní správě, jména žáků ani množství nezapisujeme. Děkujeme.      

Vyhlášení ředitelského volna

VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA pondělí 10. října 2022 V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z provozních  důvodů na pondělí 10. října 2022 pro žáky ředitelské volno. Škola bude uzavřena  včetně školní družiny a školního klubu. Uzavření školy bylo oznámeno […]

Zveřejnění výsledků o přijetí žáků do školního klubu a školní družiny pro školní rok 2022/2023

INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍHO KLUBU VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 Zveřejnění výsledků o přijetí žáků do školního klubu pro školní rok 2022/2023 Žáci podávají přihlášku nejpozději do 2. 9. 2022. Přihlášky je možné si vyzvednout ve dnech pondělí 22. srpna až středa 24. srpna a pondělí 29. srpna až čtvrtek 1. září 2022 (první den nového školního roku). O přijetí žáků […]

Volejbal – nábor dívek do družstva přípravky 2. – 3. třída

Bližší informace v příloze.  Volejbal – nábor dívek do družstva přípravky 2. – 3. třída

Školní knihovna pro 1. a 2. stupeň

Školní knihovna pro 1. stupeň Školní knihovna pro 1. stupeň zahajuje činnost od úterý 13. září 2022.  Kdy?    každé úterý od 13.00 do 14.00 hodin Kde?    v patře nad tělocvičnou u školního klubu výběr z 800 titulů půjčujeme 1 knihu na 3 týdny možnost prodloužení po domluvě s paní učitelkou Havlíkovou nebo Svobodníkovou podrobný výpůjční řád na webových […]

Vítání prvňáčků

Již tradičně jsme 1. září na naší škole přivítali nové prvňáčky. Žáky 1. tříd vítaly venku pohádkové postavy a rituálně je provedly do školy nazdobenou slavnostní bránou. Berušku, kočku a krtečka doplnila maska dominanty města Liberce Ještěd. První oficiální zvonění tohoto školního roku a přívětivý projev pana ředitele daly najevo, že prázdninám odzvonilo. Prvňáčkům přejeme hodně štěstí […]

Provoz ŠD 1. září

Śkolní družina je v plném režimu od čtvrtka 1. září 2022. Denně od 6.00 – 7.40 hodin, 11.40 – 17.00 hodin. Těšíme se na Vás!  

Zahájení školního roku 2022/2023, rozvrh hodin – konec vyučování, seznam sešitů 2. stupeň, stravování

Milí žáci, vážení rodiče, v přiložených dokumentech najdete informace k zahájení nového školního roku. První den stráví ve škole všichni žáci 1 vyučovací hodinu (do 8.45 hodin).  Informace k zájmovým kroužkům budou aktualizovány na začátku září. Předpokládané zahájení zájmových aktivit bude v druhé polovině září.  Našim žákům, Vám rodičům přejeme úspěšný vstup do nového školního roku. Nám všem […]

Skip to content