Články v rubrice - Aktuality školní družiny

Organizace prvního dne v ŠD

ŠD je v  provozu od 1. 9. 2020. Od 6:30 – 7:40 hodin, 9:40 – 17.00 hodin. Všichni přijatí žáci, mohou hned po vyučování do svých oddělení. Žáci 3. ročníků dostanou první den informace od svých p. učitelek, do kterých oddělení mají přijít. Těšíme se Vaše ŠD

Zveřejnění výsledků o přijetí do školní družiny ve školním roce 2020/2021

Zveřejnění výsledků o přijetí do školní družiny 2020_ŠD_1._2._TŘÍDY – přijetí pod čísly 2020_ŠD_3.TŘÍDY – přijetí pod čísly     INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 Kritéria pro přijímání žáků do ŠD 2020-21 Vážení rodiče, s ohledem na přípravu školního roku 2020/2021 budou všem žákům budoucích 1. tříd a žákům současných 1. a 2. tříd v týdnu […]

Přijímání žáků do ŠD + ŠK na školní rok 2020/2021

Prosíme rodiče o trpělivost, vše připravujeme. Všechny důležité informace poskytneme včas. Děkujeme za pochopení.

Vyúčtování plateb za ŠD + ŠK

4. 5. 2020 proběhlo vyúčtování plateb za ŠD + ŠK 2019/2020. Platby za (březen – červen), byly vráceny rodičům na účet. Děkujeme

Školní družina o jarních prázdninách NEBUDE OTEVŘENA.

V době jarních prázdnin Vám byla nabídnuta možnost pobytu dětí ve školní družině. Ve školním řádu školní družiny  je stanoveno, že oddělení bude otevřeno, pokud se závazně přihlásí nejméně 10% z celkového počtu kapacity ŠD. Tento počet nebyl dosažen. Proto vedení školy rozhodlo, že školní družina NEBUDE v době jarních prázdnin v provozu. Děkujeme za pochopení. vedení školy

Nabídka ŠD na období jarních prázdnin 2020

Ve školním roce 2019/2020 nabízíme rodičům provoz ŠD o jarních prázdninách od 7.00 hod do 15.00 hodin. Jarní prázdniny: 9. 3. – 13. 3. 2020 O prázdninovém provozu rozhodne vedení školy podle počtu přihlášených žáků. Přihlášení žáka je závazné. Přihlášky budou rozdány všem dětem v ŠD 25. 2. 2020. Řádně vyplněnou přihlášku do ŠD na období jarních prázdnin odevzdejte p. vychovatelce ŠD do […]

Školní družina o pololetních prázdninách NEBUDE OTEVŘENA.

Školní družina o pololetních prázdninách NEBUDE OTEVŘENA. Pololetní prázdniny: 31. 1. 2020 V době pololetních prázdnin Vám byla nabídnuta možnost pobytu dětí ve školní družině. Ve školním řádu školní družiny  je stanoveno, že oddělení bude otevřeno, pokud se závazně přihlásí nejméně 10% z celkového počtu kapacity ŠD. Tento počet nebyl dosažen. Proto vedení školy rozhodlo, že školní družina […]

Nabídka ŠD na období pololetních prázdnin 2020

Ve školním roce 2019/2020 nabízíme rodičům provoz ŠD o pololetních prázdninách od 7.00 hod do 15.00 hod. Podzimní prázdniny: 31. 1. 2019 O prázdninovém provozu rozhodne vedení školy podle počtu přihlášených žáků. Přihlášení žáka je závazné. Přihlášky budou rozdány všem dětem v ŠD. Vyplněnou přihlášku do ŠD na období pololetních prázdnin odevzdejte p. vychovatelce ŠD do středy 29. 1. 2020. Děti […]

Blíží se termín placení za ŠD+ŠK – druhé pololetí.

Pozor, pozor! Blíží se termín placení za školní družinu, školní klub – druhé pololetí. Platba za ŠD +ŠK Platby za školní družinu a školní klub probíhají bezhotovostním platebním stykem. Měsíční částka je 300,- Kč a je hrazena ve dvou částkách. Platba za leden – červen 1 800,- Kč, uhrazena do konce ledna. INFORMACE K PLATBĚ Naleznete na […]

ČERTO-ANDĚLSKO-MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE

V pondělí 2. 12. 2019 si ve školní družině uděláme bujaré odpoledne v čertovsko-mikulášsko-andělském duchu. Čeká nás návštěva samotného Lucifera, hodného Mikuláše a andělského Anděla, Nezapomeň na svůj kostým – půjdeš za anděla, Mikuláše či čerta?

Skip to content