Články v rubrice - Aktuality školní družiny

Blíží se termín placení za ŠD+ŠK – druhé pololetí.

Pozor, pozor! Blíží se termín placení za školní družinu, školní klub – druhé pololetí. Platba za ŠD +ŠK Platby za školní družinu a školní klub probíhají bezhotovostním platebním stykem. Měsíční částka je 300,- Kč a je hrazena ve dvou částkách. Platba za leden – červen 1 800,- Kč, uhrazena do konce ledna. INFORMACE K PLATBĚ Naleznete na […]

ČERTO-ANDĚLSKO-MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE

V pondělí 2. 12. 2019 si ve školní družině uděláme bujaré odpoledne v čertovsko-mikulášsko-andělském duchu. Čeká nás návštěva samotného Lucifera, hodného Mikuláše a andělského Anděla, Nezapomeň na svůj kostým – půjdeš za anděla, Mikuláše či čerta?

Nové botníky do ŠD

Bačkůrky všude kam se podíváš?! A v našich malých odděleních, kde je 30 dětí?  Hurá, teď už ne 🙂 ! Máme totiž nové botníky a to v každém oddělení. Velké poděkování SRPŠ za finanční pomoc při nákupu 5 ks nových botníků do ŠD. Děkujeme 🙂

Školní družina o podzimních prázdninách NEBUDE OTEVŘENA.

Školní družina o podzimních prázdninách NEBUDE OTEVŘENA. Podzimní prázdniny: 29. 10. – 30.10. 2019 V době podzimních prázdnin Vám byla nabídnuta možnost pobytu dětí ve školní družině. Ve školním řádu školní družiny  je stanoveno, že oddělení bude otevřeno, pokud se závazně přihlásí nejméně 10% z celkového počtu kapacity ŠD. Tento počet nebyl dosažen. Proto vedení školy rozhodlo, že školní družina NEBUDE v době […]

SKŘÍTKOHRANÍ V ŠD

Vážení rodiče, během podzimních prázdnin 26. 10. – 30. 10. 2019 proběhne v rámci školní družiny SKŘÍTKOHRANÍ (rodiče tvoří s dětmi) Děti s rodiči budou moci vytvořit během podzimních prázdnin svého skřítka, který bude následně vystaven na chodbě u družin.   Jedná se o akci „Podzimní  Skřítkohraní“, do které se může zapojit celá rodina. Nejedná se tedy o soutěž, ale jen […]

Nabídka ŠD na období podzimních prázdnin 2019

Ve školním roce 2019/2020 nabízíme rodičům provoz ŠD o podzimních prázdninách od 7.00 hod do 15.00 hod. Podzimní prázdniny: 29. 10. – 30. 10. 2019 O prázdninovém provozu rozhodne vedení školy podle počtu přihlášených žáků. Přihlášení žáka je závazné. Přihlášky budou rozdány všem dětem v ŠD 21. 10. 2019. Vyplněnou přihlášku do ŠD na období podzimních prázdnin odevzdejte p. vychovatelce ŠD do čtvrtka […]

Volání na družinový telefon

Vážení rodiče, rádi bychom Vás požádali o spolupráci ve věci volání na družinový telefon. Družinový telefon slouží pro akutní záležitosti, a proto bychom Vás poprosili, zda byste využívali telefon opravdu jen v nejnutnějším případě. V době od 11:40 – 17:00 hodin jsme s dětmi a není možné vyřizovat tolik hovorů. S ostatními záležitostmi ohledně ŠD a Vašich dětí […]

Informace k přijímání žáků do školní družiny a školního klubu ve školním roce 2019/2020

INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍHO KLUBU VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 Zveřejnění výsledků přijetí žáků do školního klubu pro školní rok 2019/2020 2019_Školní klub – přijetí Počet uchazečů splňujících kritérium pro přijetí do školního klubu přesáhl kapacitu přijímaných žáků, proto pořadí bude stanoveno losem. Termín losování stanovil ředitel školy na 4. 9. 2019 v 9.00 hodin ve sborovně školy. […]

Organizace prvního dne v ŠD

ŠD je v  provozu od 2. 9. 2019. Od 6:00 – 7:40 hodin, 9:40 – 17.00 hodin. Všichni přijatí žáci, mohou hned po vyučování do svých oddělení. Žáci 3. ročníků dostanou první den informace od svých p. učitelek, do kterých oddělení mají přijít. Na oběd odcházíme v 11:00 hodin. Těšíme se Vaše ŠD

Organizace posledního školního dne v ŠD

Vážení rodiče, v pátek 28. 6. 2019  je provoz školní družiny zajištěn od 6:00 – 7:40 hodin, poté pak od 8:45 – 17:00 hodin. Děti jdou na oběd už v 11:00 hodin! Vyzvedávání dětí je možné v: 8:45 hodin do 11:00 hodin, pak jdou děti na oběd! Následně  od 11:45 hodin. Krásné prázdniny přeje Vaše ŠD !