Články v rubrice - Aktuality poradenského pracoviště

Programy PP RCH – Maják o.p.s. – 2018/19

Tematické semináře 3. třídy: Agrese, Já a internet   Komplexní preventivní programy 4. třídy: Alkohol a kouření, Jsme parta 5. třídy: Jsem originál, Kybersvět 6. třídy: Závislosti, Čas změny 7. třídy: Krása, Návykové látky 8. třídy: Digitální domorodci, Sexualita 9. třídy: Rizikové sexuální chování, Extremismus   Bližší informace k jednotlivým programům najdete na: http://www.majakops.cz/index.php/preventivni-programy/programy-pro-zs

Projekt NNTB (NeNech To být)

Naše škola se nově zaregistrovala do projektu NNTB (NeNech To Být). Jedná se o internetový systém a mobilní aplikaci bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. Na www.nntb.cz může žák, rodič či kdokoliv další anonymně nahlásit vedení školy, že se ve škole někomu děje příkoří, někdo někomu ubližuje (fyzicky či psychicky), […]

Bezpečné chování v kyberprostoru

Vážení rodiče, chceme Vás upozornit na stále rostoucí počet nahlášených případů zneužití digitálních technologií žáky. Ač se jedná o činnost, která se odehrává většinou doma, velmi často bývá namířena proti spolužákům.  S žáky na toto téma ve škole pracujeme, žáci se s tématem setkávají opakovaně, aktuálně vzhledem ke svému věku, zálibám i vědomostem. Přesto se ukazuje, že […]