Články v rubrice - Aktuality poradenského pracoviště

Programy Majáku, o.p.s. ve školním roce 2022/2023

Ve školním roce 2022/2023 proběhnou tyto semináře společnosti Maják, o.p.s: 3. třídy absolvují 2 tematické semináře: Buď kamarád, Já internet Všechny třídy 4. – 9. ročníku absolvují 2 semináře z cyklu komplexní primární prevence: 4. ročník: Alkohol a kouření, Jsme parta                    5. ročník: Jsem originál, Bezpečně online 6. ročník: Závislosti, Čas změny    […]

Upozornění – elektronické cigarety a nikotinové sáčky

Vážení rodiče, v posledních týdnech jsme mezi žáky na II. stupni zaznamenali zvýšený výskyt kouření elektronických cigaret, ke kterému dochází nejen v blízkosti školy, ale i na pozemcích školy či přímo na školních WC. Zároveň Vás upozorňujeme na zvýšené užívání nikotinových sáčků mezi žáky základních škol, varování přicházejí z různých stran – od poskytovatelů primární prevence, lékařů, z kraje […]

Maják, o.p.s. – programy pro třídy, 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 jsou připraveny  pro žáky tyto programy Majáku, o.p.s.: 3. ročník – tematické programy: Já a internet, Nejsem sám Pro podrobnější informace k náplni jednotlivých programů klikněte na: https://majakops.cz/index.php/programy/pro-zs-programy/tematicke-preventivni-programy 4. – 9. ročník – komplexní programy primární prevence rizikového chování: 4. tř.: Alkohol a kouření, Jsme parta 5. tř.: Jsem originál, Bezpečně online 6. tř.: Závislosti, Čas změny […]

Základní pravidla a tipy pro pohyb v on-line prostředí

Milí rodiče, milí žáci, vzhledem k současné situaci se velká část našeho života (pracovního, školního i rodinného) přenesla do on-line prostředí. A ať nám to vyhovuje, nebo ne, ať máme zkušenosti s tímto prostředím velké, nebo malé, není od věci si připomenout tipy pro bezpečné chování v kyberprostoru. Protože kyberprostor je dobrý sluha, ale může být i špatný […]

Projekt NNTB (NeNech To být)

Naše škola se nově zaregistrovala do projektu NNTB (NeNech To Být). Jedná se o internetový systém a mobilní aplikaci bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. Na www.nntb.cz může žák, rodič či kdokoliv další anonymně nahlásit vedení školy, že se ve škole někomu děje příkoří, někdo někomu ubližuje (fyzicky či psychicky), […]

Bezpečné chování v kyberprostoru

Vážení rodiče, chceme Vás upozornit na stále rostoucí počet nahlášených případů zneužití digitálních technologií žáky. Ač se jedná o činnost, která se odehrává většinou doma, velmi často bývá namířena proti spolužákům.  S žáky na toto téma ve škole pracujeme, žáci se s tématem setkávají opakovaně, aktuálně vzhledem ke svému věku, zálibám i vědomostem. Přesto se ukazuje, že […]

Skip to content