Blíží se termín placení za ŠD + ŠK – druhé pololetí.

Pozor, pozor!

Blíží se termín placení za
školní družinu – druhé pololetí.

Platba za ŠD + ŠK

Platby za školní družinu a školní klub probíhají bezhotovostním platebním stykem. Měsíční částka je 300,- Kč a je hrazena ve dvou částkách.

  • platba za září – prosinec 1 200,- Kč, uhrazena do konce září
  • platba za leden – červen 1 800,- Kč, uhrazena do konce ledna

INFORMACE K PLATBĚ

naleznete na webových stránkách školy, na nástěnce a v notýsku Vašich dětí

 

Platba družiny

Komentáře nejsou povoleny, ale můžete zadat odkaz z Vašeho webu.

Komentáře nejsou povoleny.