Bezpečné chování v kyberprostoru

Vážení rodiče,

chceme Vás upozornit na stále rostoucí počet nahlášených případů zneužití digitálních technologií žáky. Ač se jedná o činnost, která se odehrává většinou doma, velmi často bývá namířena proti spolužákům. 
S žáky na toto téma ve škole pracujeme, žáci se s tématem setkávají opakovaně, aktuálně vzhledem ke svému věku, zálibám i vědomostem. Přesto se ukazuje, že prevenci nemůže vést jen škola, je nutné, aby o těchto tématech s dětmi hovořili i jejich rodiče, ideálně ve shodě se školou, tedy zásadami všeobecně platnými a odborníky schválenými. 
Věříme, že Vám není jedno, čím se Vaše dítě zabývá ve svém volném čase. Zároveň je nám jasné, že být v pozici rodičů dítěte, proti němuž je taková činnost namířena, není vůbec příjemné.
A proto jsme pro Vás připravili odkazy, v nichž se dočtete, jak účinně předcházet nežádoucímu chování svých dětí v kyberprostoru, případně jak se zachovat, svěří-li se Vám dítě, že se stalo svědkem nebo dokonce obětí nežádoucího chování ze strany spolužáků, kamarádů i zcela cizích osob. Odkazy obsahují  (nejčastěji v sekci Rodiče) i mnoho dalších informací (o kyberprostoru a digitálních technologiích vůbec, tipech a návodech, jak zabezpečit domácí počítač proti závadnému obsahu, novinkách…) a kontakty (telefonické,   e-mailové) na poradny.
Nejzákladnější pravidla bezpečného chování v kyberprostoru jsou shrnuta v tzv. desaterech či tzv. netiketě. Různé obměny desater najdete rovněž na níže uvedených odkazech.

Zde uvádíme Desatero pro školáky a Listinu dětských práv na internetu:
zdroj: http://www.nasedite.cz/Bezpeny%20internet.html

Desatero pro školáky

Nezapomeň: opatrný internetový surfař je inteligentní surfař!
Nedávej nikomu adresu ani telefon! Nevíš, kdo se skrývá za obrazovkou!
Neposílej nikomu po internetu svoji fotografii, nesděluj svůj věk!
Udržuj heslo své internetové schránky v tajnosti, nesděluj ho ani kamarádovi!
Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární e-maily!
Nedomlouvej si schůzku po internetu, aniž bys o tom řekl alespoň jednomu z rodičů.
Pokud Tě nějaký obrázek nebo e-mail šokuje: okamžitě opusť webovou stránku.
Svěř se dospělému, pokud Tě internet vyděsí nebo přivede do rozpaků!
Nedej šanci virům. Neotevírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy!
Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš!

Listina dětských práv na internetu

Mám právo bádat, učit se a užívat si na internetu všechny dobré věci.
Mám právo nevyplňovat na internetu žádné formuláře a neodpovídat na otázky.

Mám právo uchovávat veškeré informace o sobě v tajnosti.
Mám právo se na internetu cítit bezpečně a být v bezpečí.
Mám právo ignorovat e-maily a zprávy od lidí, které neznám nebo kterým nevěřím.
Mám právo vždy požádat rodiče nebo vychovatele o pomoc.
Mám právo necítit se provinile, když se na obrazovce počítače objeví odporné věci.
Mám právo nahlásit dospělým každého, kdo se na internetu chová divně.
Mám právo, aby mne nikdo neobtěžoval a netrápil.
Mám právo, aby mi lidé na internetu prokazovali respekt.

ODKAZY:

http://www.bezpecnyinternet.cz/
https://www.e-bezpeci.cz/index.php/home
https://bezpecne-online.saferinternet.cz/
https://www.e-bezpeci.cz/index.php/component/content/article/7-o-projektu/925-materialy
(v oddělení Příručky pro rodiče a pedagogy, pod plakátky)

S pozdravem
poradenské pracoviště Základní školy Ještědská

Komentáře nejsou povoleny, ale můžete zadat odkaz z Vašeho webu.

Komentáře nejsou povoleny.

Skip to content