Adventní čas ve třídě 3. C

Děti ve třídě 3. C začaly adventní čas již tradičně čertí školou, kde řešily zapeklité čertí úkoly, které jim čertíci schovali do pytlů a děti hodem do pytle losovaly úkol, který splnily –  počty s Mikulášem, andělem, čertem, zapeklité čertí slovní úlohy, výroba ozdoby na dveře, čertí běhací diktát a kvíz. Celý den si moc užily.
Adventní čas pokračoval exkurzí ve Sklářské škole v Novém Boru. Po příjezdu do sklářské školy byly děti rozděleny do šesti skupin a převzaly si je mistři odborného výcviku do dílen, kde si děti vyzkoušely foukání skla, broušení kuličské, broušení hranařské, malování skla, rytí skla a dílnu designu. Jako malé občerstvení po náročné práci si děti pochutnaly na obrovském řízku, z kterého měly obrovskou radost.
Ve škole jsme si zpříjemňovaly adventní čas vánočním tvořením, celoškolní adventní hrou, zpíváním koled a zakončily jsme vánoční besídkou, kde jsme si rozdaly malé dárečky a rozloučily se se starým rokem.
Celá třída 3. C  a paní učitelky Vám všem přejí úspěšný nový rok. 
P. Chaloupková
Komentáře nejsou povoleny, ale můžete zadat odkaz z Vašeho webu.

Komentáře nejsou povoleny.