Zájmové kroužky pro školní rok 2019/2020

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2019/2020

30. 8. 2019

Vážení rodiče,

na kroužky se prosím přihlašujte přes online formuláře, uvedené u každého kroužku na konci tabulky.

Děkujeme.

Název kroužku Den Čas Poplatek za pololetí Zodpovídá Online přihláška
Keramika  (5.– 9. tř.) Úterý (1x za 14 dní) 14.45 – 16.15 500,- Kč Chaloupková  Přihláška
Kokrháček (1.– 2. tř.) Středa 13.00 – 13.45 400,- Kč
Ponertová  Přihláška
Kokrháček (3. – 9. tř.) Středa 14.00 – 14.45 400,- Kč
Ponertová  Přihláška
Hrátky s jazykem 1 (1. a 2. třídy)      

 

 

 

  začátek od října 400,- Kč Jeníková Přihláška
Hrátky s jazykem 2 
individuální lekce
(1. a 2. třídy)
  začátek od října 800,- Kč  Jeníková  Přihláška
Hoblinka I.
(3. – 5. tř.)
Pondělí 15.30 – 16.45
od 16.9.
750,- Kč
Zícha  Přihláška
Hoblinka II.
(3. – 5. tř.)
Úterý 15.30 – 16.45
od 16.9.
750,- Kč
Zícha  Přihláška
Špona
(5. – 9. tř.)
Úterý 17.00 – 18.15
od 16.9.
750,- Kč Zícha  Přihláška
Štěteček (1. – 2. tř.) Středa 14.00 – 15.00
od 16.9.
400,- Kč
Zícha  Přihláška
Štětec (3. – 9. tř.) Středa 17.15 – 18.30
od 16.9.
400,- Kč
Zícha  Přihláška
Kostka (3. – 9. tř.) Čtvrtek 15.30 – 17.00
od 16.9.
400,- Kč
Zícha  Přihláška
Kamzík (3. – 9. tř.) Středa 15.30 – 17.00
od 16.9.
300,- Kč
Zícha  Přihláška
Ropeskipping (2. – 5. třídy) Úterý 16.00 – 17.30
od 16.9.
500,- Kč
Korábová  Přihláška
Katamarán
(1. – 9. třída)
Pátek 15.00 – 16.30  500,- Kč/rok Jiří Manych Bližší
informace
Florbal
(3. – 4. třídy)
Úterý 14.00 – 15.00 500,- Kč Šíma  Přihláška
Florbal
(5. – 6. třídy)
Úterý
15.00 – 16.00 500,- Kč Šíma Přihláška
Florbal
(7. – 8. třídy) 
Čtvrtek 14.00 – 15.00 500,- Kč Nevrkla přihlášky
u pana Nevrkly
Sportuj ve škole (dříve Hodina pohybu navíc)
pouze 1. třídy
Středa 13.10 – 13.55   

 

 

 

v rámci projektu  Pavlíková informace
předá
p. Pavlů
Sportuj ve škole (dříve Hodina pohybu navíc)
pouze 3. třídy
Úterý 13.10 – 13.55 v rámci projektu Pavlů informace
předá
p. Havlíková
Sportuj ve škole (dříve Hodina pohybu navíc)
pouze 2. třídy
Pondělí 13.30 – 14.15 v rámci projektu Havlíková informace
předá
p. Pavlíková
           
Nepovinné předměty          
Keramika (2. tř.)
2 skupiny
Úterý (1 x za 14 dní) 13.00 – 14.30 500,- Kč Chaloupková  Přihláška
Keramika (3. tř.)
1 skupina
Čtvrtek (1 x za 14 dní) 13.00 – 14.30 500,- Kč Chaloupková  Přihláška
Keramika (4. tř.) Čtvrtek (1 x za 14 dní) 13.00 – 14.30 500,- Kč Chaloupková  Přihláška
           
Další  nabídka  kroužků  mimoškolních  organizací – může být doplněna
FLÉTNA začínající
(od 1. třídy)
Středa 13.00 – 14.00
začátek od října
 900,- Kč
 Musictime  Přihláška
FLÉTNA
pokročilí
(od 1. třídy)
Středa 14.00 – 15.00
začátek od října
 900,- Kč
 Musictime   Přihláška
KYTARA začínající 
(od 3. třídy)
Středa 13.00 – 14.00
začátek od října
 900,- Kč  Musictime  Přihláška
KYTARA
pokročilí I.
(od 4. – 6. třídy)
Středa 14.00 – 15.00
začátek od října
 900,- Kč
Musictime  Přihláška
KYTARA
pokročilí II.
(od 7. třídy)
Středa 15.00 – 16.00 900,- Kč Musictime Přihláška
KLAVÍR Po, Pá den bude domluven se zájemci individuálně čas bude domluven se zájemci individuálně 1.200 – 2.400,- Kč
Musictime  Přihláška
HOLČINY Pondělí 15.00 – 16.00 750,- Kč Musictime Přihláška
HIP HOP – začátečníci, mírně pokročilí Úterý
začátek od října
15.00 – 16.00
začátek od října
 1200,- Kč
Taneční škola Maestro – motion  Přihláška
Věda nás baví
přihláška na stránkách VĚDA NÁS BAVÍ o.p.s.
Úterý
15.00 – 16.00
začátek od října
1.465,- Kč VĚDA NÁS BAVÍ o.p.s. www.vedanas
bavi.cz
Kroužek vědeckých pokusů Středa 15.00 – 16.00
začátek od října
1.490,- Kč Veselá věda  Bližší informace
Papíroví modeláři
(3. – 5. třídy)
Čtvrtek 15.00 – 16.00
750,- Kč Musictime
Přihláška
YOUTUBE CLUB
přihláška na stránkách
VĚDA NÁS BAVÍ o.p.s
BERUKROUŽKY
(1. stupeň)
Úterý 15.00 – 16.00
Začátek od října
2.250,- Kč   Přihláška

 

Skip to content