Zájmové kroužky pro školní rok 2017/2018

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok  2018/2019

Vážení rodiče,

platby za 2. pololetí je nutné uhradit nejpozději do konce února (tj. čtvrtek 28. 2. 2019). Pokud nebude platba uhrazena, žák bude z kroužku vyloučen bez možnosti dodatečného zaplacení v následném období.

Platby uhrazené po termínu nebudou akceptovány a budou zaslány zpět.

Informace k platbě předají vedoucí kroužků.

Děkujeme za pochopení.

23. 8. 2018

Vážení rodiče,
informaci o platbě za kroužek dostanou žáci od vedoucích kroužků a bude placena na účet školy pod přiděleným variabilním symbolem. 

Děkujeme.

 

Název kroužku Den Čas Poplatek za pololetí Zodpovídá Online přihláška
Keramika  (5.– 9. tř.) Úterý (1x za 14 dní) 14.45 – 16.15 500,- Kč Chaloupková  Přihláška
Kokrháček (1.– 2. tř.) Středa 13.00 – 13.45 400,- Kč
Ponertová  Přihláška
Kokrháček (3. – 9. tř.) Středa 14.00 – 14.45 400,- Kč
Ponertová  Přihláška
Hrátky s jazykem 1 (1. a 2. třídy)

 

   začátek od října 400,- Kč Jeníková Přihláška
Hrátky s jazykem 2 (1. a 2. třídy   začátek od října 800,- Kč  Jeníková  Přihláška
Hoblinka I. (3. – 5. tř.) Pondělí 15.30 – 16.45
od 18.9.
750,- Kč
Zícha  Přihláška
Hoblinka II.
(3. – 5. tř.)
Úterý 15.30 – 16.45
od 18.9.
750,- Kč
Zícha  Přihláška
Špona (5. – 9. tř.) Úterý 17.00 – 18.15
od 18.9.
750,- Kč

 

Zícha  Přihláška
Štěteček (1. – 2. tř.) Středa 14.00 – 15.00
od 18.9.
400,- Kč
Zícha  Přihláška
Štětec (3. – 9. tř.) Středa 17.15 – 18.30
od 18.9.
400,- Kč
Zícha  Přihláška
Kostka (3. – 9. tř.) Čtvrtek 15.30 – 17.00
od 18.9.
400,- Kč
Zícha  Přihláška
Kamzík (3. – 9. tř.) Středa 15.30 – 17.00
od 18.9.
300,- Kč
Zícha  Přihláška
Ropeskipping (2. – 5. třídy) Úterý 16.00 – 17.30
od 18.9.
500,- Kč
Korábová  Přihláška
Katamarán Pátek 15.00 – 16.30 (1. – 9. třída) 500,- Kč/rok Jiří Manych Bližší informace
Florbal
(4. – 5. třídy)
Úterý  15.00 – 16.00 400,- Kč Šíma  Přihláška
Florbal
(6. – 7. třídy)
Úterý
Čtvrtek
 14.00 – 15.00
 14.00 – 15.00
400,- Kč Nevrkla přihlášky u pana Nevrkly
Florbal, Basketball
6. – 9. tř. (tréninky pouze před soutěžemi)
Čtvrtek 15.00 – 16.00  — Nevrkla přihlášky u pana Nevrkly
Sportuj ve škole (dříve Hodina pohybu navíc)
pouze 1. třídy
Úterý 13.00 – 13.45
od října
v rámci projektu  Pavlíková  info
Sportuj ve škole (dříve Hodina pohybu navíc)
pouze 3. třídy
Středa 13.10 – 13.55 v rámci projektu Pavlů  info
Sportuj ve škole (dříve Hodina pohybu navíc)
pouze 2. třídy
Pondělí 13.30 – 14.15 v rámci projektu Havlíková  info
           
Nepovinné předměty          
Keramika (2. tř.)
2 skupiny
Úterý (1 x za 14 dní) 13.00 – 14.30 500,- Kč Chaloupková  Přihláška
Keramika (3. tř.)
1 skupina
Čtvrtek (1 x za 14 dní) 13.00 – 14.30 500,- Kč Chaloupková  Přihláška
Keramika (4. tř.) Úterý (1 x za 14 dní) 14.45 – 16.15 500,- Kč Chaloupková  Přihláška
           
Další  nabídka  kroužků  mimoškolních  organizací – může být doplněna
FLÉTNA začínající
(od 1. třídy)
Středa 13.00 – 14.00  700,- Kč
 Musictime  Přihláška
FLÉTNA
pokročilí
(od 1. třídy)
Středa 14.00 – 15.00  700,- Kč
 Musictime   Přihláška
KYTARA začínající I.
(od 3. třídy)
Středa 13.00 – 14.00  800,- Kč  Musictime  Přihláška
KYTARA začínající II.
(od 3. třídy)
2. skupina
Středa 14.00 – 15.00 800,- Kč
Musictime  Přihláška
KYTARA
pokročilí I.
(od 4. třídy)
Středa 15.00 – 16.00  800,- Kč
Musictime  Přihláška
KYTARA
pokročilí II.
(od 6. třídy)
Středa 16.00 – 17.00 800,- Kč Musictime Přihláška
KLAVÍR Po, Pá den bude domluven se zájemci individuálně čas bude domluven se zájemci individuálně 1.200 – 2.400,- Kč
Musictime  Přihláška
HIP HOP – začátečníci Úterý
začátek od října
15.00 – 16.00  850,- Kč
Taneční škola Maestro – motion  Přihláška
HIP HOP
mírně pokročilí
pokročilí
Úterý
začátek od října
16.00 – 17.00 (17.30) 1.200,- Kč
1.500,- Kč
Taneční škola  Maestro – motion  Přihláška
Věda nás baví
přihláška na stránkách VĚDA NÁS BAVÍ o.p.s.
Úterý
začátek od října
15.00 – 16.00   VĚDA NÁS BAVÍ o.p.s.  Bližší  informace
Kroužek vědeckých pokusů Středa 15.00   Veselá věda  Bližší informace
Kroužek IT Čtvrtek 15.00   Veselá věda  Bližší informace