SCIO

Milí žáci a rodiče.

Cílem naší školy je, aby se děti do školy těšily a cítily se zde bezpečně, učitelé předávali znalosti a vědomosti s chutí a svou práci měli rádi a rodiče byli spokojenými partnery školy. Zda se nám to daří a co bychom případně měli změnit, nám musíte sdělit vy, kteří jste do chodu školy zapojeni. Proto jsme si nechali od společnosti Scio připravit dotazník, který vám předkládáme, a prosíme o jeho vyplnění.

Výsledky zveřejníme na webu školy.

Šetření pro rodiče probíhá elektronickou formou. Přístup do dotazníku vám předají třídní učitelé.

Šetření pro žáky mimo 1. ročníku probíhá ve škole. Pro žáky 4. – 9. ročníků je to elektronickou formou, pro žáky 2. – 3. ročníků formou papírových dotazníků.

Za každé dítě ve škole vyplňte vždy jen jeden dotazník. Instrukce k jeho vyplnění jsou uvedeny v hlavičce.

Do kdy: Elektronický dotazník prosím vyplňte nejpozději do 28. 2. 2019. Odpovědi se ukládají průběžně, po jeho vyplnění již není nic dalšího potřeba.

Anonymita: Šetření je připraveno tak, abyste mohli své názory vyjádřit bez obav ze zneužití.

V případě dotazů jsme vám k dispozici. Děkujeme za vaše názory i vaši pomoc.

 

Mgr. Lukáš Houda, ředitel školy

Komentáře nejsou povoleny, ale můžete zadat odkaz z Vašeho webu.

Komentáře nejsou povoleny.