O naší škole

 • škola se nachází v blízkosti Ještědu v dobře dostupné městské čtvrti Dolní Hanychov (na konečné tramvaje č. 2)
 • areál školy obklopuje velké množství zeleně, součástí areálu je víceúčelové hřiště
 • kapacita školy je 695 žáků (od 1.9.2015), výuka probíhá v 1. – 9. ročníku ve 3 nebo 2 paralelních třídách
 • přestože se jedná o velkou školu, atmosféra je klidná a přátelská
 • žáci jsou vzděláváni podle ŠVP „Škola pro život, radost a sport“, žáci sportovních tříd (6. – 9. ročník) podle ŠVP ZV „Škola pro život, radost a sport“ – rozšířená výuka tělesné výchovy
 • škola je tradičně sportovně zaměřena, v současnosti především na volejbal (od roku 2013 Partnerská škola Českého volejbalového svazu) a florbal. V každém ročníku II. stupně má jedna třída rozšířenou výuku TV.  Tyto třídy navštěvují také žáci, kteří se věnují vrcholově i jiným sportům (krasobruslení, lyžování atd.) Žáci naší školy (nejen ze sportovně zaměřených tříd) vždy velmi dobře reprezentují školu také v dalších sportech, především atletice, plavání a basketbalu

Škola nabízí:

 • kvalitní výuku zajištěnou kvalifikovanými pedagogy
 • výuku cizích jazyků (angličtiny, němčiny, ruštiny)

 • 6 oddělení školní družiny, která je přednostně určena pro žáky prvního stupně základní školy

 • výuku druhého cizího jazyka od 7. ročníku a v rámci volitelných předmětů v 8. a 9. ročníku Zeměpisný seminář a Přírodopisný seminář, Digitální technologie

 • smysluplné trávení volného času ve Školním klubu a zájmových útvarech (pěvecký

  sbor Kokrháček, vodácký kroužek Katamarán, Keramika,

  Pohybové a sportovní hry, Cvičení z matematiky pro 9. ročník, Hip hop, hudební kroužky, …)

 • dobře materiálně vybavené učebny, především odborné (počítačová, jazyková, fyzikální či přírodovědná

  učebna, )

 • přeshraniční spolupráci s partnerskou školou v Německu (výměnné pobyty)

 • týdenní zájezd do Anglie pro žáky 9. ročníku

 • účast v mnoha projektech (Sazka Olympijský víceboj, Angličtina on-line, Hodina pohybu navíc, Rodiče vítáni, ad.)

 • další akce ve spolupráci se SRPŠ (Pochod na Pláně, Tajný výlet, Výlet za sběr,

  maškarní ples pro děti i dospělé)

 • poradenské služby výchovného poradce, metodika prevence, školního speciálního pedagoga, školního psychologa a koordinátora inkluze

 • tělocvičnu, bazén, saunu

 • stravování v budově školy (soukromý subjekt)

Skip to content