O naší škole

 • škola se nachází v blízkosti Ještědu v dobře dostupné městské čtvrti Dolní Hanychov (na konečné tramvaje č. 2)
 • areál školy obklopuje velké množství zeleně, součástí areálu je víceúčelové hřiště
 • kapacita školy je 695 žáků (od 1.9.2015), výuka probíhá v 1. – 9. ročníku ve 3 nebo 2 paralelních třídách
 • přestože se jedná o velkou školu, atmosféra je klidná a přátelská
 • žáci jsou vzděláváni podle ŠVP „Škola pro život, radost a sport“, žáci sportovních tříd (6. – 9. ročník) podle ŠVP ZV „Škola pro život, radost a sport“ – rozšířená výuka tělesné výchovy
 • škola je tradičně sportovně zaměřena, v současnosti především na volejbal (od roku 2013 Partnerská škola Českého volejbalového svazu) a florbal. V každém ročníku II. stupně má jedna třída rozšířenou výuku TV.  Tyto třídy navštěvují také žáci, kteří se věnují vrcholově i jiným sportům (krasobruslení, lyžování atd.) Žáci naší školy (nejen ze sportovně zaměřených tříd) vždy velmi dobře reprezentují školu také v dalších sportech, především atletice, plavání a basketbalu

Škola nabízí:

 • kvalitní výuku zajištěnou kvalifikovanými pedagogy
 • výuku cizích jazyků (angličtiny, němčiny)

 • 6 oddělení školní družiny, která je přednostně určena pro žáky prvního stupně základní školy

 • výuku druhého cizího jazyka od 7. ročníku a v rámci volitelných předmětů v 8. ročníku Zeměpisný seminář a Přírodopisný seminář

 • smysluplné trávení volného času ve Školním klubu a zájmových útvarech (pěvecký

  sbor Kokrháček, vodácký kroužek Katamarán, Keramika,

  Pohybové a sportovní hry, Cvičení z matematiky pro 9. ročník, Angličtina pro žáky 1. a 2. tříd, Hip hop)

 • dobře materiálně vybavené učebny, především odborné (počítačová či jazyková

  učebna)

 • přeshraniční spolupráci s partnerskou školou v Německu (výměnné pobyty)

 • týdenní zájezd do Anglie pro žáky 9. ročníku

 • účast v mnoha projektech (Labyrint vědy, her a poznání,

  Zručná věda ad.)

 • další akce ve spolupráci se SRPDŠ (Pochod na Pláně, Tajný výlet, Výlet za sběr,

  maškarní ples pro děti i dospělé)

 • poradenské služby výchovného poradce, metodika prevence, logopedické preventistky a školních speciálních pedagogů

 • tělocvičnu, bazén, saunu

 • stravování v budově školy (soukromý subjekt)